Vyprojektujeme a zrealizujeme vaši odpadní síť!

Udržovací práce a čištění kanalizace se často zanedbávají a kanalizace se opravuje až po vzniku zdravotních, estetických a ekonomických poruch, což je často nákladné a pro uživatele nepříjemné. Tomu se dá předejít soustavnou údržbou a rychlým odstraňováním malých poruch.
U některých svodových potrubí se nelze vyhnout malému spádu nebo ostrým změnám směru, takže vzniká větší nebezpečí usazování tuhých splašků. Potrubí se zanáší i tak, že se nezabrání vnikání těžkých, mastných, lepkavých a vláknitých látek, které snadno vytvářejí usazeniny. Pak je třeba ihned volat čistění kanalizace.

Vyprojektujeme a zrealizujeme vaši odpadní síť!

Kromě toho se do záchodů lidé často vhazují takzvané těžké odpady, které patří jinam, jako popel, hadry, kosti, slupky z brambor a jiné. Zde při ucpání kanalizace volejte opět čištění kanalizace.