Internet

Nástup Internetu v Československu zbrzdila zajímavá shoda okolností

Podmínku využití Internetu jen pro vědecké účely si stanovili jeho tvůrci, tedy zakladatelé Internetu ve Spojených státech, ovšem k internetové síti se brzy začaly připojovat komerční subjekty a pomáhaly jej spolufinancovat.  Internet byl pak dostupný každému, kdo si jeho připojení zaplatil.
zamčeni v matrixu

Internet v Československu mohl být teoreticky dostupný o dva roky dříve. Proč se tak nestalo?

Internet se poměrně rychle šířil po světě, ovšem v tehdejším Československu byla situace jiná. U nás nebyl Internet tak rychle přístupný, odpověď, proč tomu tak bylo, hledejme v roce 1990. V té době vznikl podnik, který sdružoval Správu pošt a telekomunikací (SPT Praha) a konsorcium Atlantic West. Atlantic West – tím nebylo nic jiného, než známá společnost Bell Atlantic a US West. Nově vzniklá struktura byla pojmenována jako Eurotel. Eurotel získal hned dvě licence v jednom balíku – za prvé poskytoval mobilní telefonní služby a za druhé veřejné datové služby. V té době to však byly licence výhradní, tedy exkluzivní, neboli monopolní. Nikdo jiný tyto služby na našem území provozovat nemohl. Nesměl.

Proč takové omezení? Bylo to právě v době krátce po sametové revoluci a lidé, kteří měli tu moc o něčem takovém vůbec rozhodovat, se řídili pravidly telekomunikačního monopolu. Dokonce zveřejnili myšlenku, že Eurotel by jinak neměl k dispozici pro svůj rozvoj potřebné finanční prostředky, aby na trhu před konkurencí uspěl.
jedničky a nuly

Monopolní postavení na veřejné datové služby získal Eurotel v roce 1990 (v listopadu) a když se do ČSFR poprvé dostal Internet a byl uvolněn z akademické půdy pro veřejný sektor, měla jediná společnost Eurotel výhradní právo na jeho rozšiřování a provozování. Ovšem nic takového Eurotel nenabízel a neměl to ani v úmyslu. Nebyl dokonce ani sám k Internetu připojený.  Provozovat bylo možno pouze neveřejné datové služby, tedy např. akademický český CESNET anebo síť členů zájmové skupiny CS Unix Users Group, kterým síť zajišťovala společnost COnet.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nástup Internetu v Československu zbrzdila zajímavá shoda okolností