Věda

Zajímavosti o jižní a východní Africe

Už jsem dříve mluvila o střední, severní i západní Africe. Teď nás čeká jižní Afrika a východní Afrika, tak pojďme na to.

Do JIŽNÍ AFRIKY patří stát Angola, Namibie, Svazijsko, JAR, Botswana (to jsou nejúspěšnější země), Mosambik, Madagaskar, Zambie, Zimbabwe(tyto poslední čtyři jsou nejchudší). Když vezmeme v potaz, které země měli štěstí na nerosty, tak je to Angola s ropou, Namibie s diamanty, barevnými kovy a uranem, Botswana s diamanty, Svazijsko se zlatem, diamanty a černým uhlím, JAR s diamanty, zlatem, černým uhlím, platinou, chromem a železnou rudou. Jar sám o sobě vytváří až 25 % afrického HDP (dříve to bylo dokonce 50 %).

věda

JAR – Jihoafrická republika

V této zemi se objevil i Bartolomeo Diaz v roce 1488. Dále tu byli i Holanďané, kteří v JARu byli koncem 16. století a 17. století. Zakládali se první osady, na práci se používali otroci. Začali se objevovat i první přistěhovalci, a to především již zmiňovaní Holanďané, ale i Němci či Francouzi. V 19. století nastoupili Britové a nastal objev ložisek zlata. Mezi Brity a Búry vznikly tzv. Búrské války. Co se týče populace, tak v Jihoafrické republice žije kolem 59 milionů obyvatel o rozsahu plochy 1,2 milionu km2.

věda

Do VÝCHODNÍ AFRIKY PATŘÍ Súdán, Jižní Súdán, Eritrea, Džibutsko, Etiopie, Somálsko, Keňa, Uganda a Tanzanie. Co se týče hospodářství, tak se zde nachází monokulturní zemědělství. To znamená, že Etiopie má 80 % exportu (hlavně káva), Somálsko má banány a dobytek přes 50 % na Africkém rohu. Průmysl má zde o dost menší význam. Kolem Ukerewe se nachází zlato a barvené kovy. Mezi plantážní plodiny zde patří čaj, banány, tabák a káva. Najdete zde i národní parky jako je například Serengeti. V Keni převažuje hlavně živočišná  (skot, ovce a kozy), ale také rostlinná (třtina, obiloviny, čaj a káva..), co se týče průmyslu, tak zde najdete petrochemii, potravinářství i textilní průmysl. A v Tanzanii je především bavlna, káva a ořechy, ale i koření. Tanzanie je chudší než samotná Keňa.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zajímavosti o jižní a východní Africe