Finance

Nezapomeňte si odečíst poskytnuté dary z daní

Pokud se rozhodneme pomoct jiným v nouzi, přispět na dobrou věc nebo dokonce pravidelně odvádět část příjmů na charitu, činíme tak obvykle nezištně a jako odměnu očekáváme maximálně příjemný pocit z dobrého skutku. Stát však na dobrodince myslí a umožňuje jim, aby si (za určitých podmínek) odečetli poskytnuté dary ze základu daně.
Velké firmy i podnikatelé umí s dary pracovat a kromě pozitivní reklamy je často využívají i jako prostředek k ponížení základu daně, zaměstnanci však často ani nevědí, že možnost uplatit dary při výpočtu daně vůbec mají.
 U darů, které chceme uplatit, nám zákon stanoví několik podmínek: zkráceně řečeno, musíme si položit otázky, komu dar poskytujeme, za jakými účelem a v jaké výši.
staré mince

Aby byly dary uznatelné pro potřeby odečtu z daňového základu, musí jejich hodnota úhrnem přesáhnout alespoň 1000 Kč za příslušný rok nebo 2 % daňového základu. Maximální hranice je pak stanovena na 15 % základu daně.
Zákon o dani z příjmu vyjmenovává celou řadu (obvykle veřejně prospěšných) účelů, na něž můžeme svými dary přispět a zároveň je promítnout do daňového přiznání. Jedná se například o příspěvky:
·                     obcím a krajům
·                     institucím zaměřeným na vzdělávání nebo třeba výzkum
·                     na kulturu
·                     na ochranu zvířat
·                     na sociální účely
·                     registrovaným církvím
·                     na ekologické účely
·                     sportovním institucím
·                     na humanitární a charitativní účely
·                     politickým stranám a hnutím
·                     (…)
 výpočet na papíře
Další formu daru představuje i darování krve – za každý bezplatný odběr si můžete odečíst 3000 Kč. Od roku 2017 je také možné odečíst 20 000 Kč za darování kostní dřeně.
Jak už bylo několikrát zmíněno, hodnoty poskytnutých darů se odečítají od základu daně(u zaměstnanců tedy od superhrubé mzdy). O poskytnutí daru musíte od příjemce daru získat potvrzení – vydá vám ho buď ihned po příjetí daru, nebo po skončení zdaňovacího období. Ne vždy dostanete potvrzení automaticky, někdy je potřeba si o něj požádat.
Podává-li za vás daňové přiznání zaměstnavatel, stačí zaslat potvrzení o poskytnutí daru na mzdovou účtárnu. Pokud podáváte daňové přiznání sami, je nutné k němu potvrzení přiložit.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nezapomeňte si odečíst poskytnuté dary z daní